Wij helpen jou om grip te krijgen op het resultaat van je bedrijf

Je leert om de omzet niet meer aan het toeval over te laten.

In een aantal creatieve sessies formuleren we samen met jou je meest waardevolle Product-Markt Combinaties (PMC's), geven we je potentiële klant een gezicht en kwalificeren we jouw unieke zakelijke meerwaarde. Dit zorgt voor een heldere propositie, waarmee je de opdrachten binnenhaalt.

Door het volgen van de 5 verschillende 1-op-1 workshops en coaching krijg je de middelen in handen om zelf nieuwe zakelijke contacten te leggen, om zelf afspraken met potentiële klanten te maken en om van deze potentiële klanten vervolgens betalende klanten te maken.

Door dit in samenhang af te stemmen met je visuele uitstraling krijg je een consistent verhaal dat vertrouwen wekt, overtuigt en uiteindelijk de opdrachten (weer) doet binnenstromen.

 

Zijn wij wat voor jou?

 

 


  

Bel ons op 06-23 80 24 05
of stuur ons een mail 

 


Privacyverklaring

Privacyverklaring 

 

Net als jij vinden wij privacy belangrijk en willen wij ook dat er veilig met onze persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij spannen ons dan ook tot het uiterste in om veilig en verantwoord met jouw persoonsgegevens om te gaan.

 

Als je via het contactformulier op de website of rechtstreeks per mail of telefoon contact met De Vrije Lansiers hebt opgenomen en hieruit een afspraak, vervolgafspraak of opdracht volgt, zal De Vrije Lansiers uitsluitend dan je voor- en achternaam, emailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam opslaan voor correspondentiedoeleinden, die passend zijn bij een opdrachtnemer-opdrachtgever relatie. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor directe afhandeling van je contactverzoek en contact tijdens een lopende opdracht.

 

Je hebt het recht de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te laten verwijderen. Desgewenst en op jouw aangeven kunnen deze gegevens per direct of na afloop van de opdracht verwijderd worden. Niemand anders dan De Vrije Lansiers (Tim Bakker en Hilde Pruis) hebben toegang tot deze contactgegevens. Je gegevens worden bewaard op een beveiligde server waardoor de bescherming van je contactgegevens gegarandeerd is en je gegevens worden nooit aan derden verstrekt zonder je uitdrukkelijke toestemming of verzoek hiervoor (bijvoorbeeld een doorverwijzing of nieuwe opdracht). Je voor- en achternaam in combinatie met je telefoonnummer worden bewaard op een met vingerafdruk beveiligde telefoon. De Vrije Lansiers verwijdert contactgegevens die niet meer nodig zijn.

 

Voor de hosting van deze website en het beheer van de contactgegevens maakt De Vrije Lansiers gebruik van Yourhosting als verwerker. (Zie Verwerkersovereenkomst Yourhosting).